دارایی (مارجین)
میزان ضرر از سرمایه وارد شده (دلار)
مدیریت سرمایه فارکس
محاسبات نهایی